Amortering är en helt okej sparform

När man börja planera ett sparande kretsar ofta tankarna kring sparkonto, fonder eller aktier. Investeringar som är välkända för långsiktiga sparare. Några av dem är mer riskfyllda än andra, framförallt vissa typer av aktier. Men har du någonsin sett amorteringar på ditt bostadslån som ett sparande?

Amortering som sparandeDin bostad står som säkerhet för ditt bostadslån om det är ett hypotekslån, vilket de allra flesta har. Det betyder att så länge du har en skuld kan banken kräva att bostaden säljs för att lösa lånet om du inte betalar de räntekostnader och amorteringar du förbundit dig att göra. Dessutom kommer du behöva använda en del av pengarna du får vid försäljningen av bostaden till att betala av den återstående skulden. Om du amorterar av på lånet minskar den skuld som ska betalas av när du säljer din bostad. Du får med andra ord behålla mer av pengarna vid en framtida försäljning om du varit flitig och amorterat på ditt bolån.

Man kan argumentera för att det ofta ger bättre avkastning att investera pengar i aktier eller fonder istället för att använda dem till amortering. Det är förvisso sant många gånger, men samtidigt riskerar du att din investering sjunker i värde. En bostad i en medelstor eller stor svensk stad är fortfarande en ganska trygginvestering, även om risken för bostadsbubblor kan kännas överhängande. Bostadspriserna stiger i genomsnitt 1-2 procent mer än inflationen vilket gör att du inte tappar i bostadsvärde. Om du amorterar får du med andra ord mer pengar över vid en försäljning, lägre räntekostnader samt 1-2 procent i genomsnittlig avkastning per år.

Det finns andra anledningar till att amortera på bolånet än att se det som ett sparande. I samma stund som du tecknade lånet tog du en risk. Denna risk är att bostadspriserna sjunker och att du sitter fast med en bostad som är värd mindre än vad du har i lån. Genom att amortera bygger du en buffert mellan bostadens maknadsvärde och bolånets storlek. Om bostadspriserna faller kraftigt har du fortfarande utrymme att använda bostaden som säkerhet för lånet.

När du tecknar ett bolån bör du räkna med att klara av en räntesats på 6-7 procet, med toppar på 8-9 procent. I tider då räntan är låg bör du ändå se till att lånet ”kostar” dig lika mycket som vid en ränta på 8-9 procent. Om räntan ligger på 4 procent kan du använda de återstående 5-6 procenten till amortering. Om räntan stiger till 8-9 procent kan du dra ner på amorteringstakten och istället betala räntan om det blir svårt att klara av de ökade kostnaderna. Nu skrev jag medvetet kostnad inom citationstecken eftersom amortering inte är en riktig kostnad eftersom det minskar lånets storlek. Det kan däremot ses som en kostnad varje månad eftersom det är pengar som försvinner och inte kan användas till annat.

En annan viktig sak som hänger samman med att skapa ett gap mellan bostadsvärde och lånets storlek är att man snabbt bör amortera ner lånet till 75 procent av bostadsvärdet. Detta skapar som sagt ett säkerhetsutrymme, men det gör också att dina räntekostnader snabbt sjunker, vilket kan göra stor skillnad om din ekonomiska situation förändras i framtiden. Den dag du tar lånet kanske du har en bra och till synes trygg inkomst, men det kan förändras i framtiden. Amortera mer när det är bra tider på det ekonomiska planet.