Välj en bra verkstad

Visst har vi hört om olika händelser då människor som lämnat bilen på verkstad har fått betala ett mycket högre pris än vad som tidigare avtalats, bilar som har blivit stulna från verkstaden m.m. Här … Continue reading

Kronofogden

Kronofogdemyndigheten är den myndighet som skall underlätta indrivning av fordringar. När det gäller fordringar kan den som har en fordran (sökanden) lämna en ansökan om betalningsföreläggande för motparten (svaranden). Utöver kapitalbeloppet (skulden) kan sökanden begära … Continue reading