LO positiva till amorteringskrav

LO positiva till amorteringskravLO:s förhållandevis låga lönekrav gör att Riksbanken har större möjligheter att göra ytterligare en räntesänkning. Många anser att detta bör göras snarast för att stimulera den svanska ekonomin. Detta ställer sig även LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson bakom – d.v.s. att riksbanken bör sänka räntan.

Enligt Petter Thorwaldsson ligger LO-kraven på löneökningar om 2,8 % inför nästa års avtalsrörelse långt under de nivåer som Riksbanken räknat med. LO har med andra ord undanröjt ett av hindren för Riksbanken att sänka räntan.

Petter Thorwaldsson: ”Där har vi visat från parterna att vi kan ta ansvar för svensk ekonomi och därmed tycker vi att det ligger i deras händer att öka farten.” följt av: ”Det finns inte en enda anledning att inte sänka räntan”.

LO och industrin gick tidigare i november ut med att man vill se löneökningar på 2,8 %. Det var ett krav som analytiker tyckte var måttligt, medan arbetsgivarna ansåg det vara för högt.

Riksbanken spådde i sin senaste inflationsrapport löneökningar om 3,4 % under 2013. Nästa penningpolitiska möte hålls 17 december och ett räntebesked lämnas dagen därpå.

Petter Thorwaldsson är också kritisk till bolånetaket på nya bolån som infördes av Finansinspektionen. Han anser att det hämmar bostadsbyggandet. I stället är nybyggandet av bostäder nyckeln till att komma åt hushållens skuldsättning.

Petter Thorwaldsson säger att när han skaffade sin första bostad var det inget konstigt att det fanns ett amorteringskrav. Det var en del av hela kalkylen. En självklarhet. Bolånetaket menar han har en hämmande effekt på nybyggandet av bostäder. Det har aldrig byggts så få småhus som under 2012.

Thorwaldsson menar att många LO-anslutna med familjer gärna skulle skaffa sig ett eget hus, men en insats på 300 000 – 500 000 kronor är mer än de flesta arbetarfamiljer klarar av att lösa. Då blir det inget byggande för deras del och då blir det inga jobb för snickare m.fl.