Miljövänlig fakturahantering

fakturaFör varje år är det allt fler företag som övergår från traditionell till elektronisk fakturahantering. Det innebär att pappershanteringen försvinner, och fakturor istället hanteras helt elektroniskt, till exempel genom att skickas som PDF-fil. Detta har således en mycket positiv effekt för företagen som sparar både tid och pengar, men framförallt är det en god utveckling till ett alltmer miljövänligt och hanterbart sätt. Genom att företag drar ner på papper, transport och arkivering skapar det goda förutsättningar för vår gemensamma miljö och framtid. Samtidigt är elektronisk fakturahantering effektivt och möjliggör att värdefull tid frigörs till annat.

De flesta företag tänker långsiktigt. För att ett företag ska drivas effektivt och lönsamt behövs hela tiden nya, smarta lösningar på problem. Elektronisk fakturahantering är en sådan lösning. Vid manuell hantering av pappersfakturor behövs betydligt mer papper och det i sin tur krävs att träd huggs ned, samt transporteras innan de har processats och blivit en faktura liggande på ett företags skrivbord. Under transporten släpps det både avgaser och utsläpp vilket har en negativ inverkan på miljön. Dessa onödiga transporter behövs emellertid inte vid en elektronisk fakturahantering, varför denna typ av lösning är både effektiv och miljövänlig.

Den elektroniska hanteringen av fakturor möjliggör också en hållbar utveckling på lång sikt, där till exempel arkiveringen av papper kan slopas. Vid pappershantering krävs att alla pappersfakturor arkiveras i pärmar, som sedan måste försvaras i hyllor och som också tar stort utrymme i företagets lokaler. Vid elektronisk fakturahantering arkiveras istället all dokumentation elektroniskt, vilket ökar tillgängligheten och företagets professionella anseende utåt.