Miljövänlig fakturahantering

För varje år är det allt fler företag som övergår från traditionell till elektronisk fakturahantering. Det innebär att pappershanteringen försvinner, och fakturor istället hanteras helt elektroniskt, till exempel genom att skickas som PDF-fil. Detta har … Continue reading

Kronofogden

Kronofogdemyndigheten är den myndighet som skall underlätta indrivning av fordringar. När det gäller fordringar kan den som har en fordran (sökanden) lämna en ansökan om betalningsföreläggande för motparten (svaranden). Utöver kapitalbeloppet (skulden) kan sökanden begära … Continue reading