Recensioner och länktips

Låna pengar 24

På Låna pengar 24 kan du läsa om olika bankers erbjudanden. De recenserar och jämför bankernas lånevillkor i form av räntor, avgifter och löptider. Gör ett besök på Låna pengar 24 innan du tecknar ett lån så att du inte går miste om nyttig information. [besök]

Industrifonden

Industrifonden verkar för lönsam tillväxt och förnyelse av det svenska näringslivet. Detta sker genom finansiering via olika typer av lån eller ägarkapital till främst små och medelstora företag. Det finansiella engagemanget kombineras alltid med kompetent assistans och stöd. [besök]

Norrlandsfonden

Norrlandsfondens affärsidé är att erbjuda lån för nyetablering, utveckling och expansion till främst små och medelstora företag med tillverkande och tjänsteproducerande affärsinriktning. Verksamheten omfattar samtliga län i Norrland. [besök]

ALMI Företagspartner

ALMIs uppdrag är att främja utvecklingen av mindre företag som kan och vill växa och se till att fler nya livskraftiga företag kan starta. Det sker genom en kombination av affärsstrategisk rådgivning, kompetensutveckling och finansiering. [besök]

Emano AB

Regionalt riskkapitalbolag beläget i Umeå som går in i små och medelstora företag i Sveriges nordligaste län. Det måste vara projekt som kan innebära en förnyelse av näringslivet i någon mening, tekniska framsteg, användbara uppfinningar och starka affärsidéer. [besök]

Aktietorget

AktieTorget Norrland ska på kommersiella grunder hjälpa företag i regionen att skaffa ägarkapital/riskkapital via emissioner riktade till den aktieintresserade allmänheten (publika emissioner) eller till en mindre krets av investerare (private placements). [besök]