Snabbare uppstart med ett lagerbolag

Ett lagerbolag är ett aktiebolag som har bildats endast för att kunna överlåtas vidare till någon som behöver ett aktiebolag för något ändamål.

Lagerbolag kan man få köpa hos särskilda ombud, till exempel revisionsfirmor. Bolagen är helt färdigbildade och det enda man som köpare behöver göra är att se till att ändra företagsnamnet, ange vad bolaget ska ha för verksamhet, välja ny ledning och revisorer samt betala aktiekapitalet. Köper man ett lagerbolag uppgår det vanligen till 50 000 kronor som är minimikapital. De pengarna ligger säljaren ute med och de måste därför återställas vid köpet.

Poängen med att köpa ett lagerbolag är att man som köpare slipper hela den tidskrävande procedur som ligger framför en om man ska starta ett helt nytt aktiebolag. Kostnaden blir något högre eftersom säljaren (ombudet) vill ha betalt för jobbet, men de flesta brukar tycka att det är värt det. De allra flesta nya aktiebolag är därför också bildade som lagerbolag.

Ett lagerbolag följer reglerna i aktiebolagslagen.  Det betyder att bolaget har ett aktiekapital, som uppgår till minst 50 000 kronor. Lagerbolag har i allmänhet just detta minimikapital. Den som köper ett lagerbolag måste därför också betala in det beloppet till det nyköpta bolaget.

Om köparen är ett annat aktiebolag blir det köpta bolaget dotterbolag till det köpande bolaget. När det förhållandet är etablerat kan moderbolaget låna pengarna som är inbetalade som aktiekapital i dotterbolaget om det är affärsmässigt motiverat.

Är köparen en fysisk person måste det inbetalda aktiekapitalet stanna kvar i bolaget. Det är belagt med straff för bolagets ägare att till exempel låna tillbaka pengarna.

Aktiekapitalet kan också betalas in genom att man lägger in en tillgång, det kan till exempel vara en maskin i bolaget som är avsedd för den blivande verksamheten. Det måste då finnas ett opartiskt intyg om att värdet är minst 50 000 kronor. Den här metoden fungerar inte när man köper ett lagerbolag eftersom säljaren kräver att beloppet betalas in kontant.