Fördelar med att anlita ett rekryteringsföretag

Rekryteringar tar en hel del tid och resurser från företag när det är dags för nyanställningar. Tid och andra resurser som istället skulle kunna gå till företagets kärnverksamhet. Ett rekryteringsföretag kan ha flera funktioner, men den främsta är ofta att svara för just rekryteringsprocessen åt andra företag. Genom att vara experter på matchning och att hitta rätt arbetskraft åt företag hjälper man arbetssökande att hitta passande jobb samtidigt som man underlättar för företag som kan lägga sina resurser på att utveckla den egna verksamheten.

Specialiserade rekryteringsföretag

Det är vanligt att rekryteringsföretag väljer att jobba mot en eller ett fåtal branscher eller yrkeskategorier. De specialiserar sig på detta sätt för att få en säker och effektiv rekryteringsprocess, och kan samtidigt bygga upp ett nätverk av kontakter inom professionen samt knyta an till företag som är i behov av just den typen av arbetskraft.

Som exempel kan det röra sig om rekrytering nischad mot:

  • hotell- och restaurangbranschen,
  • ekonomer,
  • tjänstemannasektorn med chefs- och ledarposter,
  • yrkeschaufförer,
  • vårdyrken,
  • studerande och så vidare.

Rekryteringsprocessen hos ett rekryteringsföretag

Hur processen ser ut från att behovet uppstår till dess att det är uppfyllt kan skilja sig åt beroende på vilket rekryteringsföretag det handlar om och vad för typ av tjänst. Ibland vill dessutom företag ha hjälp med hela processen medan det ibland passar bäst med en del av den. Oavsett hur upplägget ser ut är det alltid företaget själv som har sista ordet om vem som ska bli deras nya medarbetare.

Till en början kartlägger rekryteringsföretaget hur behovet och de specifika önskemålen ser ut hos kunden. Därefter börjar själva processen med att välja ut lämpliga kandidater. Det finns ofta flera steg i urvalets första skede. Sedan kommer ofta ett flertal intervjuer, olika typer av tester beroende på vilken tjänst det rör sig om, kontroll av referenser och en slutintervju där det aktuella företaget är medverkande. Processen syftar till att både den nyanställda och företaget ska hitta rätt för en långsiktig relation.