Låna pengar utan säkerhet

Att låna pengar utan säkerhet betyder att du som låntagare inte lämnar något som säkerhet till banken när de lånar ut pengar till dig. Vissa typer av lån innebär att du går in med något som har ett värde för att på så sätt kunna få ner räntan på lånet. Du kan t.ex. belåna aktier eftersom du då har täckning för det lånade kapitalet och banken kan tvinga dig att återbetala det om du inte sköter dina åtaganden.

När det kommer till att betala aktier är det en ganska dålig säkerhet. Aktier kan pendra ganska kraftigt i värde vilket gör att Handelsbanken till exempel inte låter dig låna mer än 50% av aktiernas aktuella värde. Detta gör banken eftersom de vill ha god marginal mellan det utlånade kapitalet och aktierna som säkerhet. När man lånar till bostad med ett hypotekslån använder man den nyinköpta bostaden som säkerhet. Då kan man låna upp till 85% av bostadens värde. För resterande belopp måste du låna pengar utan säkerhet. Genom ett så kallat blancolån.