Luc Coene öppnar för en nedskrivning av Greklands skuld

GreklandskrisenLuc Coene som är ledamot i ECB-rådet öppnar för en nedskrivning av Greklands skuld. Han går därmed på IMF:s linje och på tvärs med ECB:s och EU:s officiella hållning i frågan kring Greklands skulder.

För att lösa Greklands stora ekonomiska problem krävs antagligen en nedskrivning av åtminstone delar av landet stora skuld. Det sa Luc Coene, ledamot i ECB-rådet i en debatt på universitet i Gent.

Greklands privata långivare skrev i våras ned sina fordringar på landet med i reella termer 74 %. Nominellt ungefär halverades de privata långivarnas fordringar från 206 miljarder euro, motsvarande 1 780 miljarder kronor.

De offentliga långivarna EU, ECB och IMF, har däremot inte skrivit ned sina fordringar. Under hösten har en spricka uppstått i trojkan. IMF vill att ECB och EU ska gå med på en skuldnedskrivning eftersom Grekland annars inte kommer att kunna nå en hållbar nivå på statsskulden. EU och ECB har bestämt avvisat detta förslag från IMF.

Men ledamoten Luc Coene tycks dela IMF:s position i Greklands-frågan. Det är i så fall första gången en ledamot av ECB offentligt uttrycker en sådan ståndpunkt.