System för arbetstidsrapportering

Arbetstidsrapportering går ut på att du som anställd rapporterar in de exakt antal timmar som du har arbetat varje månad. Detta görs för att arbetet ska kunna planeras så väl som möjligt och för att lönerna ska betalas ut korrekt. Det finns de som anser att den här formen av rapportering används av arbetsledningen för att kontrollera sin personal genom att hela tiden försäkra sig om att de är på plats. Då arbetstidsrapportering är ett system som går att använda även då en medarbetare av någon anledning behöver jobba hemifrån eller på annan ort så är det inte korrekt. Den anställda rapporterar in den exakta tid som den har arbetat, oavsett var ifrån arbetet har skett. Tron om att systemet ska vara kontrollerande och begränsande för användarna stämmer helt enkelt inte. En leverantr av system som dessa är Ferox Konsult.

Hjälper att fördela arbete

Att använda sig utav arbetstidsrapportering hjälper företag att planera och fördela arbetet på ett bättre sätt. Vid exempelvis olika projekt så kan rapporteringen hjälpa till att förtydliga effektiviteten genom att upptäcka om det är för många eller få personer som arbetar på projektet. Kanske behövs inte tre personer som alla jobbar åtta timmar per dag just här och genom att upptäcka det kan man effektivisera arbetet genom att plocka bort en person och sätta den på ett annat projekt.

Bra för rättvis löneutbetalning

Arbetstidsrapportering är även ett bra underlag för löneutbetalning. Den största kostnadsposten hos många företag är just de anställdas löner och genom att kartlägga exakt hur mycket personalen arbetar så kan man göra en mer rättvis utbetalning. Att företag kan använda sig utav det här systemet bidrar till att de kan få en mer precis översikt över sina löneutbetalningar, vilket i sin tur kan hjälpa dem att spara in pengar som kan användas till annat nödvändigt inom förtaget.