LO positiva till amorteringskrav

LO:s förhållandevis låga lönekrav gör att Riksbanken har större möjligheter att göra ytterligare en räntesänkning. Många anser att detta bör göras snarast för att stimulera den svanska ekonomin. Detta ställer sig även LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson … Continue reading