Kronofogden

Kronofogdemyndigheten är den myndighet som skall underlätta indrivning av fordringar. När det gäller fordringar kan den som har en fordran (sökanden) lämna en ansökan om betalningsföreläggande för motparten (svaranden). Utöver kapitalbeloppet (skulden) kan sökanden begära … Continue reading